Chống thấm rò rỉ tầng hầm

Quy trình thi công * Bước 1: Kiểm tra vết thấm, đục bê tông yếu – Tiến hành đục tẩy hết phần bê tông yếu dọc theo mạch ngừng, tại những vị trí bị thấm đục sâu vào trong tường vách 5-10cm. Nếu có xuất hiện dòng nước nhiều, cần khoan lỗ hoặc có thể cấy […]

FIND THE MOST AMAZING BUILDING IN THE WORLD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. General Construction At […]

NEARLY HALF OF NEW JOBS IN WYOMING CONSTRUCTION QUARTER 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed ut perspiciatis […]

HOW TO BUILD A PERFECT BUILDING PLAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. At vero eos […]