Số lượng 1-6 của 18 sản phẩm

PRE GTR

Pre GTR là màng chống thấm có độ bám dính cao được sử dụng để tăng độ ...

TURBO SHEET 2T

Turbo Sheet 2T là tổng hợp của tấm màng nhựa đường biến tính SBS, lớp A, ...

TURBO SHEET GTR1000

GTR 1000 là một màng chống thấm có tính linh hoạt và độ bám dính cao GTR 1000 ...

TURBO SHEET GTR2000

GTR 2000 là một màng chống thấm có tính linh hoạt và độ bám dính cao GTR 2000 ...

TURBO SHEET GTR3000

GTR 3000 là một màng chống thấm có tính linh hoạt và độ bám dính cao GTR 3000 ...

TURBO SHEET H80

Turbosheet H80 là màng asphalt cải tiến SBS (Styrene – Butadine – Styrene), có ...